Fotokopiranje u boji

fotokopiranje u bojiFotokopiranje u boji radimo na digitalnoj mašini do formata A3 (420 x 297 mm). Za fotokopiranje u boji koristimo papire od 80 gr/m2 do 300 gr/m2. Pored standardnog papira za fotokopiranje u boji koristimo i kunzdruk papir na kome kvalitet kopije odgovara kvalitetu ofset štampe. Kopija može biti jednostrana ili obostrana. Ukoloko je potrebno kopiju možemo uvećati ili umanjiti u odnosu na original. Napredak tehnologije u razvoju kopir mašina omogućio je automatizovan proces kopiranja koji daje zadovoljavajuće rezultate u manje složenim zahtevima. U složenijim zahtevima neohodano je da operataer u potpunosti vlada procesom kopiranja da bi kopija bila odgovarajućeg kvaliteta. Naši operateri su obučeni da odgovore na najsloženije zahteve i da obezbede najbolji mogući kvalitet kopije i u zavisnosti od potreba, pomoći će Vam u odabiru odgovarajuće vrste papira. Oštrina i kvalitet reprodukcije boja odgovara originalu. Fotokopirani materijal možemo ukoričiti plastičnom spiralom ili povezati u registrator u zavisnosti od količine materijala.

Da bi smo obezbedili vernu reprodukciju boja vršimo redovnu kolornu kalibraciju mašine.

Cenovnik za fotokopiranje u boji možete preuzeti na strani cenovnik.