Skeniranje fotografija

Skeniranje fotografija (slika) je postupak koji vam omogućava da svoje fotografije sačuvate u elektronskom zapisu. Skeniranjem će te ih sačuvati od oštećenja i moći će te da ih podelite sa prijateljima a da sačuvate originale ili da napravite nove fotografije u potrebnom broju kopija. Za skeniranje fotografija koristimo profesionalne Epson skenere visoke rezolucije. Pored fotografija standardnih dimenzija možemo skenirati i fotografije velikog formata (430 x 310 mm). Skenirane fotografije snimamo u JPG ili TIF formatu i arhiviramo ih na USB, CD ili DVD shodno vašim potrebama.

Skeniranje slajdova
Osim skeniranja (digitalizacije) fotografija možemo skenirati i slajdove. U vreme korišćenja filma slajdovi su bili najkvalitetniji medij za fotografisanje ali je njihovo korišćenje bilo otežano u odnosu na današnje mogućnosti digitalnih medija i uređaja . Da bi pregledali slajdove neophodan je projektor i platno. Često se dešavalo da slajdovi nakon fotografisanja ostanu u nekoj kutiji ili fioci a da se ni ne pregledaju zbog nedostatka ili kvara projektora. U eri digitalnog zapisa i multimedijalnih uređaja pregledanje slajdova može biti olakšano njihovim skeniranjem i prebacivanjem u elektronski format. Možete ih pregledati preko TV-a, monitora, tableta ili mobilnog telefona.

Cenovnik za skeniranje fotografija možete preuzeti na strani CENOVNIK

 

Skeniranje fotografija