Skeniranje velikih formata

Skeniranje velikih formata (digitalizacija planova, crteža) radimo u crno-beloj tehnici do širine 914 mm. Ovaj način skeniranja naročito je pogodan za arhitektonske, građevinske i mašinske projekte, kao i za druge dokumente veće od A3 formata. Ukoliko imate samo dokumentaciju u papirnoj formi a potreban vam je digitalni zapis, skeniranje velikih formata obezbedi će vam vernu elektronsku kopiju vaših dokumenta. Za skeniranje velikih formata koristimo skenere koji omogućavaju kvalitetno skeniranje u kratkom roku. Materijal za skeniranje mora biti u listovima (ili ukoričen sa mogućnošću raskoričavanja). Pre skeniranja materijal će biti pregledan. Na osnovu toga primenićemo adekvatan proces skeniranja kako bi elektronski zapis vašeg dokumenta bio što boljeg kvaliteta. Skenirani dokumenti su spremni za dalju obradu u AutoCAD-u ili u nekom drugom grafičkom programu. Skenirane dokumente snimamo u PDF, TIF ili JPG formatu i arhiviramo na USB, CD ili DVD shodno vašim potrebama.
Digitalizujte štampana dokumenta u lako dostupane digitalne fajlove.

Skeniranje velikih formata