Štampanje tehničkih crteža crno-belo

Crno-belo štampanje tehničkih crteža, arhitektonskih projekata, građevinskih projekata, mašinskih projekata  vršimo na crno-belom laserskom štampaču širine 914 mm.
Potrebno vam je štampanje velike količine linijskih crteža crno-belo raznih formata a imate kratak rok.
Mi vam sa našom opremom možemo pomoći. U štampaču se istovremeno nalazi šest rolni papira različitih širina. To nam omogućava da u kratkom roku kopiramo i štampamo veliku količinu crteža bez obzira na dimenzije samih crteža. Za štampanje tehničkih crteža crno-belo koristimo kvalitetan papir 80 gr/m2. Fajlove za štampanje možete doneti lično ili poslati preko elektronske pošte. Našu e-mail adresu možete naći na stranici kontakt.
Na vaš zahtev crteže možemo iseći, saviti i povezati u gotov projekat. Gotove projekte možemo ukoričiti plastičnom spiralom ili upakovati u registrator. Pored standardnih registratora projekat možemo ukoričiti i sa podesivim platičnim registratorm koji se prilagođava prema broju listova.

Štampanje tehničkih crteža crno-belo