Vizit karte Beograd

Vizit karte su važan detalj u predstavljanju Vas i vaše firme pri kontaktu sa poslovnim partnerima. Da bi Vas i vašu firmu predsavila na adekvatan način, pored toga što treba da bude dobro dizajnirana, treba i kvalitetno da bude štampana. Vizit karte štampamo jednostrano ili dvostrano u punom koloru. Za štampanje koristimo papir 300 gr/m2. Digitalna štampa omogućava da vizit karte štampamo u kratkom roku. Digitalna štampa nam omogućava da vizit karte štampamo u malim tiražima. Minimalan broj vizit karti koje možete poručiti je 10 komada.

Vizit karte Beograd